Jesteś tutaj:

Dzień: 5 kwietnia 2017

PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników

Więcej o: PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na 1-dniowe szkolenie w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) z zakresu pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności rolniczej oraz prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów jako jednego z wymogów do spełnienia przez beneficjentów PROW 2014-2020. Tematem głównym będą zagadnienia dotyczące uzyskania premii w Poddziałaniu 6.1 Premie dla młodych rolników. Ważnym elementem zajęć dydaktycznych będzie zaprezentowanie wraz z omówieniem i następnie udostępnienie uczestnikom szkolenia specjalnie opracowanej aplikacji komputerowej do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat warunków dostępu, kryteriów i stosowanych procedur w tym wypełnianie wniosków i biznesplanów. Wykłady poprowadzą pracownicy CDR O/Radom Bolesław Pieczyński i Ireneusz Gradka.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 25.04.2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Doradztwa Rolniczego ODDZIAŁ w RADOMIU, ul. Chorzowska 16/18. Więcej „PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników”

Do góry