Jesteś tutaj:

Dzień: 20 kwietnia 2017

Bezpłatne szkolenie

Więcej o: Bezpłatne szkolenie
PRAWO JAZDY KAT. D (20 godzin teorii, 60 godzin praktyki) plus UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU OSÓB (130 godzin teorii, 10 godzin praktyki)
 
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW zaprasza
 
osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo, zamieszkujące na terenach wiejskich subregionu radomskiego (tj. w powiatach: radomskim, lipskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim), do udziału w projekcie pt. „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.”
W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia.

Więcej „Bezpłatne szkolenie”

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Więcej o: Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Wiosenna  akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2017r.

w terminie od 25 kwietnia do 8 maja 2017 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego; powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat węgrowski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwoleński

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych. Więcej „Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie”

Do góry