Jesteś tutaj:

Dzień: 24 maja 2017

BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Więcej o: BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Maszyny czynią pracę człowieka lżejszą i wydajniejszą. Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn. Mechanizacja prac niesie jednak zagrożenia dla zdrowia i życia rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane lub zużyte czy niekompletne.

Najwięcej wypadków ma miejsce przy obsłudze m.in. pilarek tarczowych i łańcuchowych, heblarek, pras do słomy i siana, rozrzutników obornika, sieczkarni, sadzarek do ziemniaków, siewników zbożowych, kosiarek, śrutowników, rozdrabniaczy okopowych, elektronarzędzi oraz różnego typu przekładni pasowych, ciągników i wielu innych maszyn. Więcej „BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa”

Więcej o: Sprawozdanie  z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt ,, Szkoła pierwsza klasa” realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole od 01 IX 2016 do 30 VI 217r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej uczniom  uczęszczającym do PSP w Wysokim Kole i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji szkolnej pracujących w PSP Wysokim Kole.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 78 uczestników, w tym 68 uczniów oraz 10 nauczycieli.  Więcej „Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa””

Tydzień Bibliotek

Więcej o: Tydzień Bibliotek

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn. „Biblioteka. Oczywiście!” Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów rozpoczęła 8 maja od wizyty bibliotekarek u dzieci z Przedszkola w Gniewoszowie. Podczas spotkania dzieci wysłuchały historyjek o Tappim z Szepczącego Lasu Marcina Mortki, poznały znaczenie polskich przysłów z książki „Przysłowia Polskie. Rymowanki dla dzieci” autorstwa Doroty Strzemińskiej – Więckowiak z zainteresowaniem oglądały ilustracje w książkach przyniesione z biblioteki do przedszkola. Więcej „Tydzień Bibliotek”

Do góry