Jesteś tutaj:

Dzień: 26 czerwca 2017

Komunikat

Więcej o: Komunikat

Wójt Gminy Gniewoszów zawiadamia, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej w Zdunkowie w dniu 26.06.2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia. Woda jest zdatna tylko do celów bytowych.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia (pitną) można będzie się zaopatrzyć od jutra u sołtysów w miejscowościach: Markowola Kolonia, Markowola, Marianów, Zwola, Zdunków, Kociołek oraz przed remizą OSP w Wysokim Kole i przed remizą OSP w Sarnowie.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie internetowej Gminy Gniewoszów, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 48 621 5003, 792 59 57 59

Wójt Gminy Gniewoszów

Mazowsze bliskie sercu

Więcej o: Mazowsze bliskie sercu

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz dwunasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat konkursu „Mazowsze – temat rzeka” nawiązuje do tegorocznych obchodów „Roku Rzeki Wisły” oraz nowego albumu pt. „Mazowsze z biegiem Wisły” i przewodnika o tym samym tytule wydanych specjalnie na tę okazję przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, które ukazują Mazowsze poprzez pryzmat Wisły. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Więcej „Mazowsze bliskie sercu”

Do góry