Jesteś tutaj:

Dzień: 15 grudnia 2017

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Więcej o: Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Więcej „Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?”

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów

Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszów na lata 2017-2032”.

Treść obwieszczenie

Program usuwania azbestu

Do góry