Jesteś tutaj:

Dzień: 20 września 2018

Spotkanie

Więcej o: Spotkanie

Stowarzyszenie “Nasz Borek” serdecznie zaprasza do kawiarenki “Pod jabłonią” (budynek po byłej szkole podstawowej) na spotkanie z poetką

Zofią Plewko z Dęblina

23 wrzesień godz. 18.00

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września upłynął termin wnoszenia trzeciej trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001

Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Gac

Do góry