Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Więcej o: BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Maszyny czynią pracę człowieka lżejszą i wydajniejszą. Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn. Mechanizacja prac niesie jednak zagrożenia dla zdrowia i życia rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane lub zużyte czy niekompletne.

Najwięcej wypadków ma miejsce przy obsłudze m.in. pilarek tarczowych i łańcuchowych, heblarek, pras do słomy i siana, rozrzutników obornika, sieczkarni, sadzarek do ziemniaków, siewników zbożowych, kosiarek, śrutowników, rozdrabniaczy okopowych, elektronarzędzi oraz różnego typu przekładni pasowych, ciągników i wielu innych maszyn. Więcej „BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa”

Więcej o: Sprawozdanie  z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt ,, Szkoła pierwsza klasa” realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole od 01 IX 2016 do 30 VI 217r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej uczniom  uczęszczającym do PSP w Wysokim Kole i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji szkolnej pracujących w PSP Wysokim Kole.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 78 uczestników, w tym 68 uczniów oraz 10 nauczycieli.  Więcej „Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Szkoła pierwsza klasa””

Tydzień Bibliotek

Więcej o: Tydzień Bibliotek

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn. „Biblioteka. Oczywiście!” Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów rozpoczęła 8 maja od wizyty bibliotekarek u dzieci z Przedszkola w Gniewoszowie. Podczas spotkania dzieci wysłuchały historyjek o Tappim z Szepczącego Lasu Marcina Mortki, poznały znaczenie polskich przysłów z książki „Przysłowia Polskie. Rymowanki dla dzieci” autorstwa Doroty Strzemińskiej – Więckowiak z zainteresowaniem oglądały ilustracje w książkach przyniesione z biblioteki do przedszkola. Więcej „Tydzień Bibliotek”

Informacja

Więcej o: Informacja

dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Dnia  25 i 26  maja  2017 r. –  w godzinach – 9.00 – 14.30 w świetlicy w Oleksowie będzie wydana kolejna transza artykułów żywnościowych.

Prosimy o zgłaszanie się po żywność.

 

Klub Seniora w Sandomierzu

Więcej o: Klub Seniora w Sandomierzu

16 maja br. członkowie Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” wybrali się na zwiedzanie Sandomierza. Miasto przywitało nas deszczem, ale nie zrażeni pogodą, dzielnie wyruszyliśmy na spotkanie z Panią przewodnik. Po wysłuchaniu historii miasta, pogoda okazała się dla nas łaskawa, deszcz przestał padać i wyszło słońce, więc z zapałem ruszyliśmy na zwiedzanie. Na początku rynek, ratusz i okalające go kamieniczki mieszczańskie. Dalej Dom Długosza z pięknymi i cennymi eksponatami, Bazylikę Katedralną, zamek, Kościół św. Jakuba i wiele innych atrakcji. Panoramę Sandomierza i okolic podziwialiśmy z punktu widokowego znajdującego się na szczycie Bramy Opatowskiej. Zmęczeni, ale nasyceni pięknem i historią, śpiewająco wróciliśmy do domu, planując kolejny wyjazd.

Danuta Błażyńska Więcej „Klub Seniora w Sandomierzu”

XX Dni otwarte Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

Więcej o: XX Dni otwarte Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

Spotkanie, kierowane zarówno do sadowników, jak i producentów warzyw, ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, także te, które są
prowadzone w ramach realizowanych w Instytucie Programów Wieloletnich (2015-2020),

W programie tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi przewidujemy: Więcej „XX Dni otwarte Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach”

Do góry