Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Program „Za życiem”

Więcej o: Program „Za życiem”

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany mające pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w aktywnym powrocie na rynek pracy. Powyższe wsparcie jest adresowane do bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz niepozostających w zatrudnieniu poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna). Więcej „Program „Za życiem””

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

W imieniu przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach serdecznie zapraszamy rolników z terenu gminy Gniewoszów na spotkanie informacyjne w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 13.00, które odbędzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Tematyka spotkania: nabór wniosków o płatność, wnioski elektroniczne, wnioski dla hodowców, omówienie problemów ASF (afrykańskiego pomoru świń).

Warsztaty artystyczne

Więcej o: Warsztaty artystyczne

„Wiślane warsztaty artystyczne” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły, który obejmował zajęcia w pracowniach ceramicznej i wikliniarskiej. Warsztaty kierowane były do 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniewoszów.

Uczestnicy poznali rzemiosła związane z rzeką Wisłą, nad którą jest położna Gmina Gniewoszów. Mali artyści pod okiem instruktorów w pracowniach Domu Kultury mogli nauczyć się pracy z gliną i wikliną. Zajęcia obejmowały łącznie po 16 godzin zajęć w każdej pracowni.

Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy Gniewoszów w ramach dotacji na wykonanie zadania publicznego przez instytucje pozarządowe. Więcej „Warsztaty artystyczne”

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Więcej o: Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Więcej „Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?”

Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów

Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszów na lata 2017-2032”.

Treść obwieszczenie

Program usuwania azbestu

Rozstrzygnięcie konkursu

Więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu

Biblioteka Publiczna informuje, że 17 grudnia podczas Wigilii Gminnej odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego „Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana” oraz konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna”. Wszystkich uczestników konkursów serdecznie zapraszamy.

Do góry