Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023

Więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023

Po przeprowadzeniu analizy sytuacji Gminy Gniewoszów został wybrany obszar rewitalizacji w Gminie Gniewoszów. Obszarem rewitalizacji jest Gniewoszów i Sarnów.

W celu szczegółowego poznania sytuacji Gminy Gniewoszów oraz poznania Państwa zdania na temat działań rewitalizacyjnych prosimy Państwa o wypełnienie ankiety oraz ,,fiszki projektowej” (formularza, przez który można zgłaszać projekty rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji).

Projekty te zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023. Wpis ten jest wymagany w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2016-2023 oraz umożliwia uzyskanie innych dotacji.

Wypełnione fiszki oraz ankiety proszę przesłać na adres mailowy rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, listownie na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, skr. 62, 30-394 Kraków lub złożyć w Urzędzie Gminy Gniewoszów. Więcej „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023”

Nowy numer biuletynu

Więcej o: Nowy numer biuletynu

Szanowni Państwo

zapraszamy do lektury grudniowego numeru biuletynu – „Moja Gmina Gniewoszów”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 15 grudnia 2016r. będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości Gniewoszów w godzinach 7.00 – 16.00.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Informacja

Więcej o: Informacja

Od 1.12.2016  do lekarza J.M. Wiraszka – Szarek  obowiązują numerki
Telefoniczna rejestracja do lekarza od godziny 8.00 

Jolanta Wiraszka – Szarek
Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie

Informacja dla pacjentów

Więcej o: Informacja dla pacjentów

W związku z pytaniami pacjentów tutejszego Ośrodka Zdrowia dotyczącymi wykonywanych iniekcji w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy informujemy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr. 139 poz 1139 z późniejszymi zmianami) reguluje i zapewnia dostępność do  lekarza POZ, pielęgniarki  i położnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku  do  piątku  w  godzinach od 8.00 do 18.00.  W dni wolne od pracy, niedziele i święta iniekcje u osób leżących i obłożnie chorych wykonuje Zespół Nocnej Opieki Zdrowotnej z Kozienic po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pod numer tel. 509 2212 226. Od  piątku  od  godz.  18.00  do  godz. 8.00 w przypadku zachorowania należy zgłosić się osobiście do Nocnej  i  Świątecznej Pomocy Doraźnej w Kozienicach  lub  w  stanach  nagłych  wzywać karetkę pogotowia. 

Jolanta Wiraszka – Szarek
Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie

Prawa pacjenta

Więcej o: Prawa pacjenta

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Więcej „Prawa pacjenta”

Do góry