Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie – zaproszenie!

Więcej o: Ogłoszenie – zaproszenie!

Gmina Gniewoszów organizuje 4 – dniowy wyjazd w Beskid Sądecki – Krynica Zdrój i okolica, Słowacja od 22.06.2017- 25.06.2017r.

W programie zwiedzanie Ziemi Sądeckiej, Muzeum Nikifora, wsi łemkowskiej Szczawnik , 1 dzień wyjazd na Słowację i kąpiel w źródłach geotermalnych, oraz zwiedzanie Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Koszt 585 zł/os. + 10 euro. 200 zł zaliczki płatne do 15 maja br. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Danuty Błażyńskiej pok. 5 w Urzędzie Gminy albo w bibliotece lub telefonicznie:

tel. 48 621 50 03
tel. 48 621 50 90 Więcej “Ogłoszenie – zaproszenie!”

Bezpłatne szkolenie

Więcej o: Bezpłatne szkolenie
PRAWO JAZDY KAT. D (20 godzin teorii, 60 godzin praktyki) plus UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU OSÓB (130 godzin teorii, 10 godzin praktyki)
 
„AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW zaprasza
 
osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo, zamieszkujące na terenach wiejskich subregionu radomskiego (tj. w powiatach: radomskim, lipskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim, białobrzeskim, kozienickim), do udziału w projekcie pt. „Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż.”
W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia.

Więcej “Bezpłatne szkolenie”

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Więcej o: Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Wiosenna  akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2017r.

w terminie od 25 kwietnia do 8 maja 2017 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego; powiat białobrzeski z wyłączeniem gminy Promna, powiat garwoliński, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat ostrowski, powiat otwocki, powiat przysuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, powiat węgrowski, powiat wołomiński, powiat wyszkowski, powiat zwoleński

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych. Więcej “Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie”

Informacja

Więcej o: Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek) Urząd Gminy w Gniewoszowie czynny będzie w godzinach 7.30 – 12.30.

Za wszelkie utrudnienia związane ze skróconym czasem pracy serdecznie przepraszam.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Szymon Gac

Wójt Gminy Gniewoszów

I Kiermasz Wielkanocny w Gniewoszowie

Więcej o: I Kiermasz Wielkanocny w Gniewoszowie

„Chrystus zmartwychwstał! I ty człowiecze,

Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,

Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,

Zaczerpnij życia z wiosny oddechu.”

Artur Oppman

Wielkanoc – najważniejsza z uroczystości roku liturgicznego. Jest świętem wielkiej radości, dającym nam możliwość zrozumienia samych siebie,napełniającym nas miłością, dającym nam nadzieję, ukazuje nam nowe możliwości doznania łask Bożych. Naszą radość starajmy się przelewać na innych ludzi. Oprawa i obrzędowość tych świąt jest niezwykle ważna, radosna i barwna. By poczuć atmosferę świąt w dniach 8 – 9 kwietnia odbył się w Gniewoszowie I Kiermasz Wielkanocny połączony z konkursem na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Więcej “I Kiermasz Wielkanocny w Gniewoszowie”

Tradycje wielkanocne

Więcej o: Tradycje  wielkanocne

W związku z ogłoszonym przez Parafię NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole, kolejnym konkursem na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, zachęcającego do kultywowania tradycji wykonywania i święcenia palm- symbolu odradzającego się życia. Panie z Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” zdecydowały się w br. wziąć w nim udział. I tak dnia 3 kwietnia po zakończonym zebraniu organizacyjnym , przygotowywały piękne kwiaty z bibuły, zaś 6 kwietnia uplotły palmę. Dekoracja palmy składa się z bukszpanu, barwinku, ziół, kłosów zbóż, suszonego lnu oraz kolorowych kwiatów z bibuły, jest dość okazała mierzy bowiem około 2,5 m wysokości. Myślę, że trud włożony w wykonanie palmy się opłacił, jest piękna, i nie ważne czy zostanie nagrodzona, czy wyróżniona najważniejsza była wspólna praca oraz radość ze spotkania.

Danuta Błażyńska Więcej “Tradycje wielkanocne”

Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Więcej o: Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 31 grudnia 2020 roku, każda gmina obowiązana jest osiągnąć poziomy:

  1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych, kolorowych worków, pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z których zostały wyprodukowane. Zasada segregacji wszędzie jest taka sama, należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

W gminie Gniewoszów surowców nadających się do recyklingu, ponownego użycia jest zaledwie 17%, pomimo tego, że ponad 90 proc. mieszkańców zadeklarowało segregowanie odpadów, nadal widoczny jest problem z właściwą selekcją odpadów komunalnych przez mieszkańców. Pracownicy odbierającej firmy zgłaszają, iż deklarowanej segregacji nie widać w workach, pojemnikach. Znaczna część mieszkańców wrzuca śmieci bez segregacji do odpadów zmieszanych (worek czarny). Więcej “Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady”

Budzenie się wiosny

Więcej o: Budzenie się wiosny

W dniu 27 marca w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów odbyło się spotkanie z panią Lidią Zaczyńską – pracownik Nadleśnictwa Kozienice. W lekcji poglądowej na temat budzenia się wiosny udział wzięły dzieci z gniewoszowskiego przedszkola (grupa „Smerfy” i „Zuchy”).
Pani Lidia bardzo ciekawie przedstawiła za pomocą ilustracji faunę i florę naszego regionu. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, opowiadając o własnych obserwacjach, miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku.
Lekcja uwrażliwiła dzieci na piękno przyrody i z pewnością dzięki niej będą z większym zainteresowaniem obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

Danuta Błażyńska

Więcej “Budzenie się wiosny”

Komunikat Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Więcej o: Komunikat Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

w sprawie zmian warunków utrzymywania drobiu

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach, informuje, że od dnia 06.04.2017r. przestaje obowiązywać nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu), oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Hodowcy i producenci powinni starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo od przebywania w zbyt bliskiej odległości.

Nie obowiązuje nakaz wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami do kurników, z wyjątkiem ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
lek. wet. Wioletta Grudzińska

Do góry