Jesteś tutaj:

Kategoria: Pomoc społeczna

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 14 września 2016r. w godzinach 15.00-18.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 14.

Gops informuje

Więcej o: Gops informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 3 sierpnia 2016r. w godzinach 16.00 – 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 5.

Świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Więcej o: Świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.


KOMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia będą: Więcej “Świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie”

Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Więcej o: Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie): obowiązujące na okres zasiłkowy 2015/2016 oraz 2016/2017 (01.11.2015 – 31.10.2017)

zasiłków rodzinnych 674,00 zł lub 764 zł. jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł
  • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

Więcej “Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.”

Karta dużej rodziny

Więcej o: Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej “Karta dużej rodziny”

Świadczenie 500+

Więcej o: Świadczenie 500+

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Więcej “Świadczenie 500+”

Do góry