Jesteś tutaj:

Kategoria: Gospodarka odpadami

Odpady komunalne – 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.07.2017 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.07.2017 r. jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Odpady komunalne – 01.05.2017 r. – 30.06.2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w okresie od 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r. roku jest firma „MA-GA” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów od 01.05.2017 r. do 30.06.2017 r. jest firma „MA-GA” Maciej Gabryś ul. Jagiellońska 2/138, 26-600 Radom.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Poziom recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy Gniewoszów

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

43,7%

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

18,11%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

36,21%

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

21,01%

2) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

0,00

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

0,00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

0,00

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

0,00

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nazwa przedsiębiorcy

Poziom osiągnięty przez przedsiębiorcę

„MA-GA” Gabryś Maciej

Nie ustalono

„MA-GA” Gabryś Maciej

(spoza systemu gminnego)

Nie ustalono

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

Nie ustalono

Tonsmeier Wschód Sp. z o. o.

Nie ustalono

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte w 2016 r. przez gminę Gniewoszów

  1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] – 17,90 %.
  2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – 0,00 %.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie ustalono.

Zmiana godzin pracy PSZOK

Więcej o: Zmiana godzin pracy PSZOK

Informujemy, iż od 04 stycznia 2017 roku zmianie uległy godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 08:00 do 15:00, oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 7.00 – 15.00

Odpady komunalne – 2017 r.

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2017 roku jest firma ATK Recykling

Radom ul. Chorzowska 3.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewoszów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach 8.00-15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00-15.00

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Gniewoszów jest firma ATK Recykling Radom ul. Chorzowska 3.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Oleksowie.

Harmonogram odbioru odpadów

Więcej o: Harmonogram odbioru odpadów
Notice: Undefined index: post_content in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 43 Notice: Undefined index: post_excerpt in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 46 Notice: Undefined index: post_author in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 47 Notice: Trying to get property of non-object in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 48 Notice: Undefined index: post_author in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 49 Notice: Undefined index: post_modified in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 58 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 63 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 67 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 72 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 78 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 96 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 150 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 156 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 188 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 292 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 919 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 989 Notice: Undefined index: ID in /home/zorkan/public_html/wp/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 990

Zapraszamy od zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniewoszów w 2017r.

PSZOK

Informujemy, iż od 28 lipca 2016 roku zmianie uległy godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 09:00 do 14:00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK

POBIERZ REGULAMIN

Ważne

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gniewoszów zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwalona przez Radę Gminy Gniewoszów metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach na terenie gminy Gniewoszów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Dla odpadów zbieranych selektywnie stawka wynosi 5 zł miesięcznie od osoby, dla odpadów zbieranych nieselektywnie stawka wynosi 10 zł miesięcznie od osoby.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.,

– za styczeń, luty, marzec 2016 r., – do 15.03.2016 r.

– za kwiecień, maj, czerwiec 2016 r., – do 15.06.2016 r.

– za lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r., – do 15.09.2016 r.

– za październik, listopad, grudzień 2016 r., – do 15.12.2016 r.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty za dłuższy okres niż jeden kwartał.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.

Dokumentem, na podstawie którego należy uiszczać opłatę jest złożona uprzednio deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gniewoszów terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Informacje i zapytania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów, pokój Nr 14, tel: 48 621-50 03 wew. 24.

Do góry