Jesteś tutaj:

Kategoria: Gospodarka odpadami

PSZOK

Informujemy, iż od 1 stycznia 2013 roku na terenie Gminy Gniewoszów uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt znajduje się w Oleksowie na terenie oczyszczalni ścieków.Punkt świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gniewoszów w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca kalendarzowego w godzinach od 11:00 do 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy w Gniewoszowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewoszów w 2012 roku jest firma ,,Almax” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Do góry