Konkurs fotograficzny

Wójt Gminy Gniewoszów
ogłasza

III Konkurs fotograficzny

„Moja Gmina w obiektywie”

Rok 2017 został ustanowiony między innymi Rokiem Rzeki Wisły dlatego też tematami tegorocznego konkursu są:

”Wisła oraz rzeczki i strumyki naszej małej ojczyzny”

”Krajobraz wierzbami malowany”

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową