Aktualności

Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych

Więcej o: Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych

Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.  

Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. Więcej „Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych”

I Gminne Forum Przedsiębiorczości za nami!

Więcej o: I Gminne Forum Przedsiębiorczości za nami!

Dnia 29 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Gniewoszów odbyło się I Gminne Forum Przedsiębiorczości. Było to spotkanie informacyjno – dyskusyjne. Chociaż jesteśmy gminą rolniczą, to małe i mikro przedsiębiorstwa działają na naszym terenie. Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami. Więcej „I Gminne Forum Przedsiębiorczości za nami!”

XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego Garbatka-Letnisko 2017

Więcej o: XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego Garbatka-Letnisko 2017

W podziękowaniu za plony 27 sierpnia 2017r w Gminie Garbatka -Letnisko odbyły się uroczystości XIV Dożynek Powiatu Kozienickiego. Delegacja z naszej gminy na czele z Marcinem Gac Wójtem Gminy Gniewoszów wraz z Przewodniczącym Rady Piotrem Dela , radnymi, pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami Klubu Seniora, także uczestniczyła w tym ważnym dla rolników święcie. Więcej „XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego Garbatka-Letnisko 2017”

Sprzedaż majątku ruchomego – autobusu AUTOSAN

Więcej o: Sprzedaż majątku ruchomego – autobusu AUTOSAN

Wójt gminy Gniewoszów ogłasza nieograniczony przetarg ustny dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.), Wójt gminy Gniewoszów informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży.

Pełna treść ogłoszenia

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Urząd Gminy Gniewoszów uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.  Warto zauważyć, że zarówno urząd jak i mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu płatności kartą płatniczą oraz telefonem. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

Wnioski o pomoc od 4 września

Więcej o: Wnioski o pomoc od 4 września

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc od 4 września

W terminie 4 – 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym. Więcej „Wnioski o pomoc od 4 września”

Do góry