Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br. Więcej „Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok”

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Więcej o: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony przed ASF u świń w gospodarstwach na wszystkich obszarach objętych w Polsce restrykcjami w związku z występowaniem ASF (obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami, obszar ochronny). Więcej „Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach”

Ostrzeżenie

 

IMWG-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.
Od godz. 16:00 dnia 21.06.2018 do godz. 01:00 dnia 22.06.2018 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie w wyniku sumowania opadu za cały okres do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 kim/h. Miejscami grad.

Mieszkańcy Gminy Gniewoszów

Więcej o: Mieszkańcy Gminy Gniewoszów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy. Więcej „Mieszkańcy Gminy Gniewoszów”

15 czerwca Biura Powiatowe ARiMR będą czynne dłużej

Więcej o: 15 czerwca Biura Powiatowe ARiMR będą czynne dłużej

Przypominamy, że 15 czerwca (piątek) kończy się termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 rok. Wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć wniosków Biura Powiatowe ARiMR w piątek (15 czerwca) będą czynne dłużej od 7:30 do 20:00.

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Więcej o: XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Więcej „XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu””

ABC – Aktywnym Być Czas

Więcej o: ABC – Aktywnym Być Czas

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie „ABC – Aktywnym Być Czas”. Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowo – edukacyjnej oraz zdolności do zatrudnienia u 72 osób lub rodzin spełniających kryteria grupy docelowej. Więcej „ABC – Aktywnym Być Czas”

Do góry