Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów

Więcej o: Harmonogram wywozu odpadów

Szanowni Państwo,

zachęcamy do pobierania aktualnego harmonogramu wywozu odpadów z terenu gminy Gniewoszów.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br. Więcej „Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok”

Wycieczka Beskid Sądecki – Słowacja

Więcej o: Wycieczka Beskid Sądecki – Słowacja

W dniach 22-25 czerwca br. odbyła się wycieczka integracyjna dla pracowników, radnych, sołtysów i mieszkańców, zorganizowana przez Marcina Szymona Gac Wójta Gminy Gniewoszów. Korzystając z pięknej pogody zwiedzano -perłę polskich uzdrowisk Krynicę Zdrój. Pijalnie wody mineralnej, deptak, Górę Parkową, nie obyło się bez zdjęć przy pomniku Nikifora. Podziwiano piękne widoki i zabytki Beskidu Sądeckiego po Polskiej i Słowackiej stronie. Kąpiele w basenach z wodami geotermalnymi były wspaniałym wypoczynkiem. Uczestników wycieczki oczarował również zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Myślę, że wycieczka ta spełniła oczekiwania uczestników, wzbogaciła ich wiedzę o Sądecczyźnie, pokazała piękno i różnorodność naszego kraju. Żartami, wspólnym śpiewem piosenek biesiadnych, zintegrowała i zrelaksowała wszystkich.

Danuta Błażyńska Więcej „Wycieczka Beskid Sądecki – Słowacja”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 03 lipca 2017r. w godzinach 14.00 – 17.00 w Samodzielnym publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 14.

Uwaga mieszkańcy

Więcej o: Uwaga mieszkańcy

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

SARNÓW, ZWOLA, MIEŚCISKO, KOCIOŁEK, ZDUNKÓW, MARIANÓW, MARKOWOLA KOLONIA, MARKOWOLA, BOGUSZÓWKA, WYSOKIE KOŁO, PODMIEŚCIE, REGÓW NOWY

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach stwierdzono brak przydatności do spożycia wody z ujęcia wody w Zdunkowie ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli (nie jest to bakteria Escherichia coli), nie są to bakterie fekalne, chorobotwórcze.

Aktualnie jakość wody w wodociągu Zdunków jest doprowadzana do dopuszczalnych przepisami prawa wartości.W dniu 28.06.2017r. (środa) zostaną pobrane przez PPIS kolejne próbki wody, wyniki będą znane w piątek 30.06.2017r.

W związku z powyższym woda w wymienionych wyżej miejscowościach nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy otrzymają kolejną dostawę wody butelkowanej o pojemności 5 litrów na osobę w dniu 29.06.2017r. (czwartek). Większe potrzeby wody pitnej proszę zgłaszać do urzędu pod numer telefonu 48 6215003.

Po otrzymaniu wyników badań wody zostaną Państwo poinformowani o dalszych działaniach.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

 

Komunikat

Więcej o: Komunikat

Wójt Gminy Gniewoszów zawiadamia, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej w Zdunkowie w dniu 26.06.2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia. Woda jest zdatna tylko do celów bytowych.

Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia (pitną) można będzie się zaopatrzyć od jutra u sołtysów w miejscowościach: Markowola Kolonia, Markowola, Marianów, Zwola, Zdunków, Kociołek oraz przed remizą OSP w Wysokim Kole i przed remizą OSP w Sarnowie.

Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie internetowej Gminy Gniewoszów, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 48 621 5003, 792 59 57 59

Wójt Gminy Gniewoszów

Do góry