Aktualności

Informacja powiatowego lekarza weterynarii

Więcej o: Informacja powiatowego lekarza weterynarii

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do badań mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że wyznaczył od 14 lutego 2017r. do 31 grudnia 2017r. na terenie gminy Gniewoszów dobadania mięsa przeznaczonego na u żytek własny, w tym do badania na obecność włośni i mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików, następujących lekarzy weterynarii: Więcej „Informacja powiatowego lekarza weterynarii”

Konkurs plastyczny

Więcej o: Konkurs plastyczny

Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

„Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Więcej „Konkurs plastyczny”

Ogólnopolska konferencja

Więcej o: Ogólnopolska konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„ROŚLINY JAGODOWE 2017”
NAUKA – PRAKTYCE
30 marca 2017 roku
(Kinoteatr Polonez w Skierniewicach)

Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 10/7” ma na celu przekazanie najnowszych wyników badań realizowanych w Instytucie Ogrodnictwa w zakresie uprawy porzeczki, maliny i truskawki, a także innych, mniej znanych gatunków krzewów jagodowych. W programie są przewidziane również referaty z dziedziny ekonomiki, produkcji oraz rynku materiału szkółkarskiego i owoców roślin jagodowych, wygłaszane przez zaproszonych ekspertów. Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 10/7” będzie okazją do wymiany poglądów przez plantatorów, pracowników z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli służb doradczych i firm pracujących na potrzeby producentów roślin jagodowych.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja

Więcej o: Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że od dnia 13 lutego 2017 r. zostaje zmieniona organizacji pracy w laboratorium badania mięsa na obecność włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice. W laboratorium badane będą próby mięsa świń i  dzików metodą wytrawiania.

Próby mięsa do badań przyjmowane będą w każdy wtorek i piątek w godzinach: 14:00 – 16:00

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 13 lutego 2017r. w godzinach 15.00 – 18.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Wieczór wspomnień w bibliotece.

Więcej o: Wieczór wspomnień w bibliotece.

Dnia 1 lutego gościł po raz kolejny w naszej bibliotece Krzysztof Zając. Pasjonat historii naszego regionu i cierpliwy poszukiwacz ciekawostek historycznych z terenu powiatu Kozienickiego i okolic. Interesująco i dokładnie przedstawił nam historię szpitalnictwa i służby zdrowia w Kozienicach , ale przede wszystkim w naszej gminie. Okazało się bowiem, iż najstarszymi szpitalikami w powiecie kozienickim był: szpital w Regowie przeniesiony z Wysokiego Koła w roku 1651, a ufundowany przez ojców dominikanów w roku 1612 oraz w Oleksowie założony w 1672 roku. Więcej „Wieczór wspomnień w bibliotece.”

Do góry