Aktualności

Ogólnopolska konferencja

Więcej o: Ogólnopolska konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„ROŚLINY JAGODOWE 2017”
NAUKA – PRAKTYCE
30 marca 2017 roku
(Kinoteatr Polonez w Skierniewicach)

Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 10/7” ma na celu przekazanie najnowszych wyników badań realizowanych w Instytucie Ogrodnictwa w zakresie uprawy porzeczki, maliny i truskawki, a także innych, mniej znanych gatunków krzewów jagodowych. W programie są przewidziane również referaty z dziedziny ekonomiki, produkcji oraz rynku materiału szkółkarskiego i owoców roślin jagodowych, wygłaszane przez zaproszonych ekspertów. Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 10/7” będzie okazją do wymiany poglądów przez plantatorów, pracowników z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli służb doradczych i firm pracujących na potrzeby producentów roślin jagodowych.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja

Więcej o: Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że od dnia 13 lutego 2017 r. zostaje zmieniona organizacji pracy w laboratorium badania mięsa na obecność włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kozienicach ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice. W laboratorium badane będą próby mięsa świń i  dzików metodą wytrawiania.

Próby mięsa do badań przyjmowane będą w każdy wtorek i piątek w godzinach: 14:00 – 16:00

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 13 lutego 2017r. w godzinach 15.00 – 18.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Wieczór wspomnień w bibliotece.

Więcej o: Wieczór wspomnień w bibliotece.

Dnia 1 lutego gościł po raz kolejny w naszej bibliotece Krzysztof Zając. Pasjonat historii naszego regionu i cierpliwy poszukiwacz ciekawostek historycznych z terenu powiatu Kozienickiego i okolic. Interesująco i dokładnie przedstawił nam historię szpitalnictwa i służby zdrowia w Kozienicach , ale przede wszystkim w naszej gminie. Okazało się bowiem, iż najstarszymi szpitalikami w powiecie kozienickim był: szpital w Regowie przeniesiony z Wysokiego Koła w roku 1651, a ufundowany przez ojców dominikanów w roku 1612 oraz w Oleksowie założony w 1672 roku. Więcej „Wieczór wspomnień w bibliotece.”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn o zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późno zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego: Więcej „Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Do góry