Rada Gminy

Rada Gminy Gniewoszów

Dela Piotr – Przewodniczący Rady Gminy

Gawron Stanisław

Gugała Andrzej

Janiszewski Dariusz

Kępka Krzysztof

Kołdej Krzysztof

Koziara Zbigniew

Seredyn Andrzej

Seredyn Teresa

Skowronek Emil

Strzelecki Czesław

Szczepaniak Mariusz

Telka Piotr

Tyburcy Jan

Wnuk Zbigniew