11 marca Dzień Sołtysa

„Dzisiaj Dzień Sołtysa mamy

więc życzenia Wam składamy,

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

od mieszkańców życzliwości…”

Tak śpiewały Panie z KGW w Borku „NASZ BOREK”, w piątek 11 marca, na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Sołtysa. Już po raz IV w naszej gminie, tym razem w świetlicy wiejskiej w Borku spotkaliśmy się, by podziękować sołtysom za ich trud. Po powitaniu uczestników spotkania, Danuta Błażyńska oraz Maria Pacocha przedstawiły krótki rys historyczny, następnie Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy podziękowali sołtysom za społeczną i trudną pracę na rzecz lokalnych społeczności oraz złożyli życzenia obecnym sołtysom i wręczyli upominki.

By rozwijać kreatywność oraz uzdolnienia plastyczne, zapoznać dzieci i młodzież z rolą sołtysa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie odbył się konkurs plastyczny „Sołtys w krzywym zwierciadle” pod Honorowym patronatem Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów, który w trakcie piątkowego spotkania wręczył nagrody i dyplomy laureatom konkursu. Wszyscy uczestnicy spotkania podziwiali kreatywność i wyobraźnię oraz zdolności plastyczne, pomysłowość wykonania zaprezentowanych prac konkursowych, a nawet popularność niektórych sołtysów .

Część artystyczną rozpoczęły Panie z KGW w Borku „NASZ BOREK”, wszystkich serdecznie rozbawił program uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie, przygotowanych przez Panie Bożenę Sykut oraz Anitę Pawlonkę, dekoracje przygotowała Pani Marta Słyk, którym składam serdeczne podziękowania. Jak zawsze uroczystości zakończył słodki poczęstunek. Organizatorem uroczystości był wójt oraz samorząd gminy Gniewoszów, zaś współorganizatorami Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy: KGW w Borku „NASZ BOREK”, KGW w Oleksowie oraz KGW w Sarnowie „Sarenki”.