14 Kwietnia – nowe święto państwowe

22 lutego 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się nowym świętem narodowym. Ustawa weszła w życie 3 kwietnia 2019 roku, po podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Święto upamiętnia Chrzest Polski, który prawdopodobnie odbył się 14 kwietnia 966 roku. Chrzest Polski, przyjęty przez księcia Polan Mieszka I, zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Wtedy to książę Mieszko I został katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

Chrzest Polski zapewnił niezależność kościelną przez stworzenie biskupstwa podległego Rzymowi. Był początkiem procesu wiążącego Polskę z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym i państwami Europy Zachodniej. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.

Ponieważ jest to nowe święto, nie ma jasno wyznaczonego sposobu jego obchodzenia. Poza przypomnieniem, że jest to ważna data, oraz organizacją akademii, pikników, prelekcji i wystaw z okazji rocznicy powstania Polski. Zapraszamy do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi.