160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

„Jest w duszy polskiej ukryty zakątek,
Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie,
Leży tam kamień grobowych pamiątek,
A pod kamieniem krwawi się Wspomnienie.”….

Artur Oppman

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe narodowy zryw skierowany przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu. Choć w czasie powstania styczniowego w gminie Gniewoszów nie odbyła się żadna bitwa to każdego roku czcimy pamięć tych, o których wiemy, że byli uczestnikami powstania. Na cmentarzu parafialnym w Oleksowie swoje groby mają kpt Szymon Mirecki i Bruno Mirecki, na cmentarzu w Wysokim Kole pochowany jest Władysław Boguski, dziedzic Zwoli, który walczył u boku Dionizego Czachowskiego, pamiętamy także o symbolicznym miejscu upamiętniającym ks. Józefa Szczepańskiego.

Tegoroczne obchody 160 Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Oleksowie. Modlitwę za poległych uczestników powstania odmówił ks. Jarosław Jędrzejewski, następnie przybyłe delegacje złożyły pod tablicą w kwaterze powstańców styczniowych oraz na płytach nagrobnych Szymona i Bruna Mireckich kwiaty oraz znicze. Jako pierwszy wiązankę złożył Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów potem kolejno: delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Sarnowie, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich; w Borku „NASZ BOREK”, w Oleksowie i „Sarenki” w Sarnowie oraz delegacja stowarzyszenia ”Lepsza Gmina Gniewoszów. Wartę honorową pełnili przedstawiciele Grupy Rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki- Letnisko w strojach z epoki.

Następnie kwiaty i znicze złożono na płycie nagrobnej Władysława Boguskiego, powstańca styczniowego na cmentarzu parafialnym w Wysokim Kole.

Główne uroczystości upamiętniające bohaterów powstania styczniowego rozpoczęły się Mszą Św. w intencji poległych walczących o niepodległość naszej ojczyzny. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych z Marcinem Gacem Wójtem Gminy Gniewoszów oraz Włodzimierzem Stysiakiem Przewodniczącym Rady Powiatu Kozienickiego reprezentującym Krzysztofa Wolskiego Starostę Powiatu Kozienickiego.

Obecni byli także: Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów, Piotr Telka Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Mirosław Olejarz i Piotr Bugaj Radni Rady Gminy Gniewoszów oraz Marzena Krakowiak sołtys sołectwa Wysokie Koło i Renata Kochanowska sołtys sołectwa Oleksów, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki- Letnisko, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gniewoszów, przedstawiciele placówek oświatowych z Panią Anitą Pawlonką Wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Gniewoszowie, uczniowie, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i klubów, parafianie oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy i goście.

Mszę sprawował kustosz Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole ks. Artur Piasek, który wygłosił wzruszającą homilię nawiązując do tamtych tragicznych wydarzeń.

Po zakończonej Mszy Św. Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, przybliżył tamten czas, o którym „naszym obowiązkiem jest pamiętać i tę pamięć przekazywać młodszym pokoleniom”, następnie dziękując za przybycie powitał wszystkich przybyłych na uroczystości.

Na zakończenie krótkiego przemówienia wójt podziękował ks. Jarosławowi Jędrzejewskiemu za modlitwę w intencji powstańców na cmentarzu parafialnym w Oleksowie, ks. proboszczowi Arturowi Piasek za wspólną organizację tej uroczystości oraz za przygotowanie programu artystycznego Stowarzyszeniu „Lepsza Gmina Gniewoszów”. Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku, za wszelką pomoc druhom OSP KSRG w Wysokim Kole, mediom lokalnym TV „Nasz Powiat”, pracownikom urzędu gminy i wszystkim, którzy włączyli się w organizację tych uroczystości.

W świetle pochodni, w padającym deszczu uczestnicy złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem ks. Józefa Szczepańskiego, jako pierwszy wiązankę złożył w imieniu Krzysztofa Wolskiego Starosty Powiatu Kozienickiego, Włodzimierz Stysiak Przewodniczący Rady Powiatu, następnie Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów z delegacją Rady Gminy Gniewoszów i kolejno: znicz złożyła delegacja OSP w Wysokim Kole, wiązankę złożyła delegacja Klubu „Senior +” w Gniewoszowie, delegacja PSP im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole oraz znicze złożyły; delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie i delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przeszli do tzw. herbaciarni gdzie wysłuchali programu słowno-muzycznego przygotowanego przez stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz mogli rozgrzać się przy poczęstunku przygotowanym przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Borku, Oleksowie i Sarnowie.

Danuta Błażyńska

fot. Stanisław Błażyński