18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata, ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Celem jego jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju.

Polska, jako kraj cechujący się bogactwem tradycji i aktywnie dbający o ochronę zabytków, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. To daje nam 9 miejsce w Europie i 15 na świecie.

W Gminie Gniewoszów zabytkami znajdującymi się w rejestrze konserwatora zabytków są:

Boguszówka

  • park, XIX, nr rej.: 304/A z 19.07.1985

Borek

  • fort V (twierdza Dęblin), 1879, nr rej.: 3/A/79 z 05.01.1979

Oleksów

  • kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, XVII, nr rej.: oraz 95/A/81 z 15.03.1981

Stary Regów

  •  park, k. XIX, nr rej.: 305/A z 19.07.1985

Wysokie Koło

  • kościół, pw. NMP Królowej Różańca Świętego, Krzyża Św. 1637,1694,1910.nr rej. : 319/A z 15.06.1967, 179/A z 15.10.1982
  • południowe skrzydło klasztoru, ob. plebania kon. XVII, nr rej. : 319/A z 15.06.1967, 179/A z 15.10.1982
  • Figura Św. Nepomucena, XVIII, nr rej. : 81B/A/03 z 25.08.2003