3 Marca –Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy został ustanowiony 3 marca 1984 roku przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. PEN Club to Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy założone w 1921 roku w Londynie.

Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego w 1925 roku.

W tym dniu w klubie przybliżona została postać jednego z największych pisarzy polskich, jego życie i twórczość. Seniorzy zwiedzili Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, oczywiście on-line. Wysłuchali fragmentu powieści „Popioły”.

Następnie w ramach relaksu rozwiązywali labirynty, które rozwijają też koncentrację i spostrzegawczość.

E. Łyszcz