9 sierpnia 2020 r godz. 15:00

uroczysta Msza Święta w Oleksowie upamiętniająca 190 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego i uczestników Powstania Styczniowego oraz Żołnierzy I i II wojny światowej.