Aktualizacja Drugiego zaproszenia DO SKŁADANIA OFERT NA

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad.

Zaproszenie do składania ofert

Decyzje

Projekt budowlany Wysokie Koło

Przedmiot robót

Opinia techniczna

Opinia geotechniczna

Ekspertyza mykologiczno-budowlana