Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie): obowiązujące na okres zasiłkowy 2015/2016 oraz 2016/2017 (01.11.2015 – 31.10.2017)

zasiłków rodzinnych 674,00 zł lub 764 zł. jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł
 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

obowiązujące na okres zasiłkowy 2017/2018 (01.11.2017 – 30.10.2018)

 • zasiłków rodzinnych: 754,00 zł. lub 844,00 zł. jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 844,00 zł.
 • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł.

Okres zasiłkowy 2016/2017:

Zasiłek rodzinny:

 • 95,00 zł. na dziecko do ukończenia 18 roku życia;
 • 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 • z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
 • z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł.
 • z tyt. samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż  o 160,00 zł. na wszystkie dzieci
 • z tyt. wielodzietności: 95,00 zł. na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka: 90,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł. na dziecko po 5 roku życia
 • z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł.
 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 69,00 zł. w związku z dojazdem do szkoły,
 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 113,00 zł. w związku z zamieszkaniem w internacie

Okres zasiłkowy 2017/2018:

Zasiłek rodzinny:

 • 100,00 zł. na dziecko do ukończenia 18 roku życia;
 • 130,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 • z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
 • z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400,00 zł.
 • z tyt. samotnego wychowywania dziecka 200,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż 400,00 zł. na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80,00 zł. na dziecko jednak nie więcej niż  o 160,00 zł. na wszystkie dzieci
 • z tyt. wielodzietności: 100,00 zł. na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka: 100,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 120,00 zł. na dziecko po 5 roku życia
 • z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł.
 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 75,00 zł. w związku z dojazdem do szkoły,
 • z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 120,00 zł. w związku z zamieszkaniem w internacie

Pozostałe świadczenia:

 • Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 1000,00 zł.
 • Zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy: 520,00 zł.
 • Zasiłek dla opiekuna: 520,00 zł.
 • Świadczenie pielęgnacyjne: 1200 zł. a od 01 stycznia 2016 r. 1300 zł.