Aktywizacja sołectwa Kociołek

18 maja 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Gmina Gniewoszów pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, na dofinansowanie m.in. realizacji zadania: Aktywizacja sołectwa Kociołek w kwocie 10 000, 00 złotych. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

W ramach tej inwestycji, w związku z zapotrzebowaniem na miejsce aktywnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Kociołek, powstał plac zabaw dla dzieci.

Zadanie pn. Aktywizacja sołectwa Kociołek współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”