Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Biuro Prewencji KRUS, realizując ustawowe zadania związane z zapobieganiem wypadkom podczas pracy rolniczej, organizuje III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, który będzie przebiegał w formie on-line.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, paliw i innych substancji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców wsi.

Konkurs trwa do 25 listopada 2022 r.  100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto, Zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w regulaminie.


Regulamin konkursu