Bezpłatne szkolenie dla właścicieli lasów

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporności ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o możliwości i zasadach wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów w lasach prywatnych oraz przekazanie wiedzy z tematyki leśnej   objętej   podziałaniem   8.5   PROW   2014-2020.   Szkolenie   prowadzone   jest   równolegle z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy z podziałania. Szkolenie składa się z czterech lekcji:

  1. Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 – 2020
  2. Wielofunkcyjne znaczenie lasu
  3. Uzyskanie pomocy krok po kroku
  4. Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 5

Rekrutacja  na  szkolenie  prowadzona  jest  w  sposób  ciągły   (także  w  trakcie  szkolenia) od 31.07.2020 r. do 14.08.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszeniu  uczestnictwa  w formie skanu lub zdjęcia prosimy przesyłać mailowo na adres d.migocka@cdr.gov.pl lub faxem na nr: 12-424-05-05. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Osoby do kontaktu:

– w sprawie organizacji i rekrutacji

Dorota Migocka – Zespół Metodyki i Doskonalenia Zawodowego, tel. 12 424 05 54, e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl

–  w sprawach technicznych

Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw, tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

– w sprawach merytorycznych szkolenia

Anna Ryczaj – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel: 12 424 05 57, e-mail: a.ryczaj@cdr.gov.pl


Do pobrania:

karta zgłoszenia uczestnictwa

harmonogram