Jesteś tutaj:

Kategoria: Pomoc społeczna

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 05 grudnia 2016r. w godzinach 14.30 – 17.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Na lata 2014 – 2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Aktualnie jest realizowany Podprogram 2016, który zakończy się w czerwcu 2017 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie podpisał umowę z Radomskim Bankiem Żywności na dystrybucję produktów żywnościowych do osób potrzebujących to jest odbiorców końcowych. Więcej “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 07 listopada 2016r. w godzinach 14.30 – 17.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie, informuje, że punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 3 października 2016r. w godzinach 14.30 – 17.30 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 14.

Informacja

Więcej o: Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 14 września 2016r. w godzinach 15.00-18.00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 14.

Gops informuje

Więcej o: Gops informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 3 sierpnia 2016r. w godzinach 16.00 – 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie, ul. Sarnowska 5.

Świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Więcej o: Świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.


KOMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia będą: Więcej “Świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie”

Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Więcej o: Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do (dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie): obowiązujące na okres zasiłkowy 2015/2016 oraz 2016/2017 (01.11.2015 – 31.10.2017)

zasiłków rodzinnych 674,00 zł lub 764 zł. jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

  • specjalnego zasiłku opiekuńczego: 764,00 zł
  • jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka: 1922,00 zł

Więcej “Aktualne kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych.”

Do góry