Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizacja Programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Więcej o: Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 70
Liczba zawartych umów: 58
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 29
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 611 953,60 zł

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 31.12.2022r.

Więcej o: Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  na terenie Gminy Gniewoszów  – stan na dzień 31.12.2022r.

Na podstawie porozumienia zawartego między WFOŚiGW i Gminą Gniewoszów, Urząd Gminy w Gniewoszowie prowadzi punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. W ramach w/w programu od początku jego funkcjonowania tj. od września 2018 r. na terenie Gminy zostały zrealizowane cele programu w następującym zakresie:

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 66
liczba zwartych umów o dofinansowanie: 57
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 19
kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy: 437 001,10 zł

Do góry