Centrum Inicjatyw Społecznych

W imieniu zarządu Fundacji na rzecz Nauki i Innowacyjności oraz Wójta Gminy Gniewoszów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Centrum Inicjatyw Społecznych

Projekt skierowany jest do 60 seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu powiatu kozienickiego w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego, w ramach powstałego Centrum Inicjatyw Społecznych. Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w wielu formach aktywności między innymi w warsztatach komputerowych, warsztatach kulinarnych, zajęciach artystycznych, zajęciach wolontariackich oraz spotkaniach z „Żywą historią” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW (80 osób):

  •  Zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kozienickiego – osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują wg Kodeksu Cywilnego);
  • Wiek (zrekrutowane zostaną osoby 60+ – 60 osób, oraz 20 osób poniżej 60 roku życia);
  • Chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu);
  • Usługi świadczone będą bezpłatnie.

  Biuro Projektu

 „Centrum Inicjatyw Społecznych”

 Zdunków 27

 26-920 Gniewoszów

 e-mail: fni@o2.pl

 tel.: 661 231 670