Choroby dietozależne – prelekcja o zdrowiu w Klubie Senior+

W dniu 05 sierpnia 2020 r. w Klubie Senior+ odbyło się kolejne spotkanie z p. dietetyk. Dziś seniorzy otrzymali obszerną i ważną dawkę informacji na temat otyłości. Podstawową przyczyną otyłości jest brak równowagi między przyjmowaniem a zużywaniem energii. Nieregularne jedzenie, brak ćwiczeń i wiele jeszcze innych czynników wpływa na jej powstanie. Nadwaga może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu i mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Na spotkaniu przedstawione i omówione zostały najważniejsze zalecenia dietetyczne w otyłości. Seniorzy otrzymali broszurki na w/w temat.

E. Łyszcz