Cykliczne zajęcia ruchowe w Klubie „Senior +”

W klubie w miesiącu sierpniu i wrześniu 2023 r. odbywały się cykliczne zajęcia ruchowe, w każdy piątek ćwiczenia gimnastyczne z fizjoterapeutą, w każdą niedzielę tańce przy muzyce.

W zależności  od upodobań  każdy ma wybór, aby raz lub dwa razy w tygodniu zmobilizować się do  aktywności fizycznej.

E. Łyszcz