Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gniewoszów – stan na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 70
Liczba zawartych umów: 58
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 29
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 611 953,60 zł