Dodatek osłonowy – przypomnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie przypomina, że wyznaczony został do realizacji zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W związku z powyższym osobom, które mogą się kwalifikować do tej pomocy a jeszcze nie złożyły wniosku przypominamy o takiej możliwości.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w siedzibie ośrodka:

Gniewoszów ul Lubelska 16 pok. 4 od 7.30 do 14.30

Informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

(48) 621-50-35 wew. 28

W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia

Dodatek osłonowy przysługuje:

-osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.100 zł,

-osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym i od źródła ogrzewania / rodzaju opału / od 400 złotych do 1 437,50 złotych.

Kierownik GOPS w Gniewoszowie