DOFINANSOWANIE NA DROGĘ W OLEKSOWIE

16 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny w m. Oleksów”. Ze strony Powiatu Kozienickiego umowę podpisali: Starosta Powiatu Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.
Dofinansowanie do realizowanego zadania wynosi 389.114,32 zł, wkład własny Powiatu to 166.763,29 zł. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 555.877,61 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na długości 997 metrów, powstanie również chodnik na długości 174 metrów.

źródło: http://www.kozienicepowiat.pl/