Dofinansowanie

„Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2018” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 10 656,12 zł.