Drugie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/710/PolskiLad.

Ofertę wraz z załącznikami należy założyć w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego: Wysokie Koło 23, 26-920 Gniewoszów. Decyduje data faktycznego wpływu do Zamawiającego.

Drugie ZAPROSZENIE do składania Ofert