Drzewo-Przyjaciel czyli 15 Święto Drzewa

Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w 15. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Drzewo -Przyjaciel”, poświęconej niezliczonym korzyściom jakie dają nam drzewa. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. 

Drzewa towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, dostarczając nam nieocenionych korzyści. Jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. W miastach oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, chronią przed hałasem i zwiększają wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy także jakość naszego życia.

„Przyjaźń to wielka wartość. Przyjaciele to ci, którzy stoją przy nas i z nami w każdym momencie życia. Dobrym i tym gorszym. Takie właśnie są dla nas drzewa. Karmią, wspomagają, ochraniają. Są niezastąpione w swojej przyjacielskiej roli. Pamiętajmy o tym sadząc i opiekując się drzewami tak jak i one przez wieki o nas dbały” – mówi Jacek Bożek z Klubu Gaja.

Coroczne obchody Święta Drzewa 10 października to dobra okazja by posadzić drzewa i dopisać je do licznika drzew na stronie www.swietodrzewa.pl . Pokażmy nasze zaangażowanie! Dzięki programowi posadziliśmy już ponad 800 tysięcy drzew! Zachęcamy także by otoczyć opieką drzewa już rosnące, odnaleźć drzewa – świadków historii, zorganizować lekcje tematyczne, konkursy i happeningi na temat korzyści jakie dają nam drzewa, zaprosić członków społeczności do wspólnego świętowania. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które służą pomocą leśników i przekazują w miarę możliwości sadzonki drzew uczestnikom Święta Drzewa.

Zgłoś swój udział w tegorocznym Święcie Drzewa – Formularz zgłoszeniowy

W tym roku zapraszamy do udziału w konkursach:

„Czarodziejskie Drzewo” – nagradzamy z za największą ilość posadzonych drzew, najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań. Na sprawozdania z przeprowadzonych działań czekamy do 30 listopada 2017.
„Drzewo Roku” – poszukujemy drzewa z historią, która scala lokalną wspólnotę oraz pobudza wyobraźnię. Na zgłoszenia drzew czekamy do 30 listopada 2017.
„Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – nagradzamy za największą ilość zebranej makulatury, za współpracę i zaangażowanie największej ilości uczestników oraz za najciekawsze przeprowadzenie działań. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 30 czerwca 2018.

Uczestnikami konkursów mogą być wszyscy, zarówno osoby indywidualne jak i placówki edukacyjne, urzędy administracji państwowej i samorządowej, instytucje, organizacje społeczne, lokalne wspólnoty mieszkańców oraz firmy.

Uczestnicy, którzy zgłoszą się do akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” otrzymają plakaty i zakładki z uratowanymi końmi. Formularz zgłoszeniowy >>>

więcej informacji: www.swietodrzewa.pl