Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem władz centralnych gmina Gniewoszów realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi, po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu:

1. Punkt Gniewoszów (SPZOZ, ul. Sarnowska 14)

Obejmujących mieszkańców z rejonu:

 • Gniewoszów
 • Zdunków

2. Punkt Sarnów (OSP, Sarnów 24)

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 • Sarnów
 • Kociołek
 • Mieścisko
 • Zwola

3. Punkt Wysokie Kolo (OSP, Wysokie Koło 21)

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 • Wysokie Koło
 • Boguszówka
 • Marianów
 • Markowola
 • Markowola Kolonia
 • Podmieście
 • Regów Nowy
 • Regów Stary

4. Punkt Oleksów (Świetlica Wiejska, Oleksów 60A)

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 • Oleksów
 • Wólka Bachańska
 • Sławczyn
 • Zalesie
 • Borek

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat. Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania. W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy do 60. roku życia (ze względów medycznych). Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Mazowieckiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Gniewoszów. Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach, stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Pamiętajmy! Tabletki zawierające jod należy przyjmować jedynie w przypadku katastrof jądrowych i po komunikacie odpowiednich władz. Nie należy podejmować samodzielnie decyzji o przyjęciu leku. Lek należy przyjmować zgodnie z instrukcją podaną w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

W załączeniu przekazujemy Państwu oficjalną ulotkę informacyjną MSWiA, dotyczącą przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem. Ulotki te będą wydawane każdej osobie pobierającej preparat, w momencie rozpoczęcia akcji wydawania, czyli po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania preparatu.