Dziękujemy!!!

Nie sposób zacząć od innego słowa niż: DZIĘKUJEMY. Przede wszystkim podziękowania za tak liczne przybycie na festyn oraz aktywny udział i zapełnianie puszek. Dzięki Waszej ofiarności i otwartym sercom uzbieraliśmy dla Wojtusia 28 tysięcy złotych. Są to pieniądze ze zbiórek spod kościołów w: Opactwie, Oleksowie, Sarnowie i Gniewoszowie oraz ze zbiorki podczas festynu.

Oczywiście zachęcamy do dalszego – w miarę Waszych możliwości – wspierania akcji, bowiem zbiórka nadal trwa. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: Stowarzyszenie Lepsza Gmina Gniewoszów z siedzibą 26-920 Gniewoszów

ul. Konopnickiej 19, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach PL 87 8736 0006 2006 3204 0126 0003 z dopiskiem: POMÓŻMY WOJTUSIOWI.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców którzy wsparli akcję, jak również do tych którzy zaangażowali się w organizację festynu:

– Wójt Gminy Gniewoszów
– Wójt Gminy Sieciechów
– Pracownicy Urzędu Gminy Gniewoszów i Urzędu Gminy Sieciechów
– Księża z parafii: Oleksów – Kazimierz Bąbka, Opactwo – Henryk Kowalczyk, Gniewoszów – Stanisław Grzmil, Wysokie Koło – Szymon Mucha
– Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach
– Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie
– Ośrodek Szkolenia Kierowców Cezary Lipski
– Kozienicki Klub Motorowy
– Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
– Edukacyjna Zagroda Pszczelarska w Mieścisku
– Ochotnicze Straże Pożarne: Gniewoszów, Wysokie Koło, Sarnów oraz Leokadiów
– Szkoła Tańca Bartłomiej Rudny
– Kraina Zabaw Kozak Katarzyna
– Inicjatywa Centrum Terapii i Diagnozy Puławy
– „Moto speed” Roman Banaś
– Zespół Lorens
– Pan Tomasz Peterwas
– Restauracja VERONA Łowczak Grażyna
– Zakłady Mięsne Dobrosławów
– Lewandowski Andrzej „Delikatesy Jędruś”
– Mostostal Puławy Spółka Akcyjna
– Duda Zbigniew Mięso, wędliny
– Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy
– Centrum Handlowe HILL s.c.
– Państwo Banaś Robert i Patrycja
– Pani Monika Śmietanka
– Pan Komsta Krzysztof
– Obsługa – Paniom: Teresie Walasek i Krystynie Zawadzkiej
– Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej Dęblin, Pani Maria Krajewska Woźniak, Magdalena Piechota
– No Name s.c. Paweł Moczulski, Karol Kloch
– Wolontariuszom
– Członkom Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów

Szczególne podziękowania należą się tym, bez których całe przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku i to z tak wspaniałym rezultatem, a mianowicie Dyrektorom Szkół z Gniewoszowa i Wysokiego Koła – Panu Jarosławowi Walaskowi, Pani Elżbiecie Łyszcz i Pani Joannie Kowalczyk oraz nauczycielom z tych placówek: Paniom: Marcie Słyk, Marii Witek, Lidii Kultys, Bożenie Sykut, Anicie Pawlonka, Edycie Gogacz, Joannie Kurlapskiej i Katarzynie Szewczyk, ich uczniom oraz rodzicom. Kochani dziękujemy Wam i cieszymy się, że uczycie nasze dzieci wrażliwości na potrzeby innych i pokazujecie, że trzeba i warto działać na rzecz innych w zamian za słowo „dziękuje” i uśmiech.

Wojtusiowi i Jego Rodzicom również dziękujemy i gratulujemy wspaniałych przyjaciół oraz życzymy dużo zdrowia, siły i pozytywnej energii na każdy dzień.

A.Tyburcy-Masłowska

fot. M. Miturski

Relacja fotograficzna