Dzień Matki Ziemi

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi – to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku z inicjatywy Boliwii. Określenie „Matka Ziemia” odnosi się do wspólnego życia człowieka i innych żywych stworzeń na naszej planecie.

Celem Dnia jest promowanie harmonii z naturą i Ziemią w celu osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.

Pierwsze obchody w ramach ONZ, odbyły się 22 kwietnia 2010 roku. Wspomaga je Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który działa na rzecz poprawy jakości życia lokalnych rolników poprzez promowanie zrównoważonego rolnictwa z uwzględnieniem wspomnianego dobra przyszłych pokoleń. Obchody stanowią okazję do podniesienia na całym świecie świadomości społecznej na stawiane wyzwania w zakresie dobrobytu planety i całego życia na niej, mając na uwadze m. in. ochronę klimatu i jej zrównoważony rozwój, gdyż konsekwencją niegospodarności społeczeństw i nadmiernej eksploatacji planety jest degradacja środowiska naturalnego.

W jaki sposób obchodzić ten dzień? Wystarczy, aby każdy w miarę swoich możliwości nauczył się segregować śmieci ( zamiast je palić!?), oszczędzać wodę i energię (np. wymieniając w całym domu żarówki na energooszczędne) , zaczął używać toreb i opakowań wielokrotnego użytku, zwrócił uwagę na potrzeby środowiska naturalnego, dbał o porządek wokół siebie, w swoim obejściu czy okolicy, wpajał dzieciom i młodzieży dbałość o ochronę przyrody. My oraz flora i fauna stanowimy całość ekosystemu. Jeśli wszyscy się zmobilizujemy to razem możemy zachować piękno przyrody dla przyszłych pokoleń.