DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

05 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska, jedno z najważniejszych świąt ekologicznych. Zostało ustanowione w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska, pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej i podnoszenie świadomości ekologicznej. W tym dniu seniorzy z klubu obejrzeli film „S.O.S. Ziemia”. To niesamowita podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy i zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt i roślin, na kończące się zasoby naturalne. Film „S.O.S. Ziemia to ostrzeżenie przed zagładą, to wołanie naszej Planety o ratunek…

E. Łyszcz