Dzień Seniora

Z udziałem Andrzeja Junga Starosty Powiatu Kozienickiego oraz Wicestarosty Grzegorza Małaśnickiego, dnia 21 listopada odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Dnia Seniora oraz rozpoczęcie działalności Klubu Senior +.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta odprawiona w intencji seniorów w kościele parafialnym w Gniewoszowie, następnie Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy przecięli wstęgę, i tym samym otworzyli nową siedzibę Klubu Senior+. Modlitwę odmówił oraz dokonał poświęcenia nowej siedziby ks Stanisław Grzmil proboszcz parafii pw Najświętszego Niepokalanego Serca Maryi Panny w Gniewoszowie, obecny na uroczystościach ks kanonik Szymon Mucha proboszcz parafii w Wysokim Kole oprócz życzeń, przekazał seniorom piękny wizerunek Matki Boskiej Wysokolskiej.

Po powitaniu zaproszonych gości przez wójta i przewodniczącego rady głos zabrał Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego i w imieniu mieszkańców powiatu złożył życzenia seniorom, gratulował wspaniałego obiektu oraz życzył zdrowia i realizacji swoich pasji.

W części artystycznej wystąpili seniorzy z Klubu „Zawsze Aktywni” z Gniewoszowa oraz chór „Jesienna róża” z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

W trakcie uroczystości wręczono dyplomy i drobne upominki uczestnikom III wystawy Twórców ziemi gniewoszowskiej oraz wręczono nagrody uczestnikom konkursu „Moje podwórko – wizytówką mojej miejscowości”.

W otwarciu nowej siedziby Klubu Senior + uczestniczyli również obaj Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniewoszów: Piotr Telka i Mariusz Szczepaniak oraz radni Jarosław Stępień, Mirosław Olejarz i Dariusz Janiszewski.

Nie zabrakło także życzeń dla seniorów od władz gminnych oraz tortu i słodkości.