„Dzień Sportu” zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

19 sierpnia br. na boisku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie odbyły się zawody sportowo – pożarnicze pn. „Dzień Sportu” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Gniewoszów. Głównymi organizatorami tego wydarzenia były jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole oraz Gmina Gniewoszów w partnerstwie ENEĄ Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych. Współorganizatorami zawodów były jednostki OSP Gniewoszów oraz OSP Sarnów.

W zawodach udział wzięło 6 drużyn z jednostek OSP Gniewoszów oraz OSP Wysokie Koło. Młodzi strażacy stanęli do zmagań w dwóch konkurencjach, tj. ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami. Cel zawodów był jeden – wspólnie spędzony czas i dobra zabawa. W tych zawodach wszystkie drużyny odniosły zwycięstwo zajmując ex æquo I miejsce. Nagrodą dla wszystkich zawodników jest wycieczka na paintball.

Serdecznie dziękujemy jednostkom OSP Wysokie Koło, OSP Gniewoszów oraz OSP Sarnów za współorganizację zawodów. Słowa podziękowania kierujemy także dla partnera wydarzenia – ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych. Ale przede wszystkim dziękujemy członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy wzięli udział w zawodach i dostarczyli wszystkim wiele pozytywnych emocji.