Floriany

floriany

Ruszył ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej i samorządów – „Floriany”.

Głównym celem konkursu „Floriany” jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W konkursie nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

 • infrastruktura;
 • bezpieczeństwo;
 • środowisko i ekologia;
 • estetyka przestrzeni publicznej;
 • edukacja;
 • sport, rekreacja i turystyka;
 • kultura, tradycja;
 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń;
 • integracja społeczna;
 • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie;
 • dostępności do Internetu;
 • współpraca zagraniczna.

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Organizatorzy, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie „Floriany” wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej www.floriany.pl.