Fundacja Świetlik

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym,  ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

W tym celu fundacja realizuje programy:
  • Fizjoterapia w domu –  fundacja ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
  • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – fundacja pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – fundacja informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
  • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – fundacja czuwa nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
  • Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 –  fundacja informuje o przywilejach jakie on ze sobą niesie oraz by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
  • Transport – fundacja zapewnia przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go finansuje.
Jak działa fundacja?

Kontaktuje się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzi.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji,  pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt – całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:
  • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl

Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217