GAZ-SYSTEM dla edukacji

12 maja 2022 r. Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. umowę darowizny, na podstawie której operator przekazał placówkom oświatowym z terenu naszej gminy kwotę 30 000, 00 zł na doposażenie klasopracowni oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.


Otrzymane środki zostały przekazane do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów uczęszczających do tych placówek.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie działająca w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie z przekazanych środków finansowych zakupiła monitor interaktywny o przekątnej ekranu 85 cali oraz sprzęt sportowy – zestaw piłek do piłki nożnej i wózek na piłki.
PSP w Wysokim Kole im. Marii Skłodowskiej-Curie wzbogaciła się o nowy monitor interaktywny o przekątnej ekranu 65 cali oraz zestaw piłek wraz z pachołkami i komplet skakanek sportowych.
W ramach programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji” spółka przekazuje samorządom wsparcie finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących szkół.