Gmina Gniewoszów rozpoczęła nabór wniosków na zakup preferencyjny węgla od dnia 2 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo, wnioski złożone do końca roku 2022 r. są aktualne i będą systematycznie realizowane w miarę dostaw węgla z kopalń. Realizacja nowych wniosków z 2023 r. nastąpi dopiero po zrealizowaniu wszystkich wniosków złożonych w 2022 r.

Nowy wzór wniosku będzie można złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP . W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się podpisem zaufanym. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego tj. m.in. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub które złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony. Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługuje 3 tony węgla. Osoby, które już zakupiły węgiel od gminy w 2022 r, mogą pozostałą część węgla (max. do 3 ton) dokupić w 2023 r, składając nowy wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po zapewnieniu dostawy węgla przez wskazaną gminie kopalnię lub kwalifikowanego dostawcę węgla, wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o sposobie płatności oraz przewidywanym terminie odbioru węgla wraz ze wskazaniem składu węgla na terenie gminy Gniewoszów. Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 2000 zł brutto za tonę paliwa stałego. Do ceny paliwa stałego nie wlicza się kosztów transportu węgla ze wskazanego składu węgla, mieszczącego się na terenie gminy, do gospodarstwa domowego. Cenę transportu określa każdorazowo skład węgla. Dopuszcza się również odbiór węgla własnym transportem, po uprzednim ustaleniu terminu i zasad odbioru ze składem węgla.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 48 6215003 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego Urząd Gniewoszów